Parodondit Test

Book Parodondit Test

Enkelt test visar om du har farligt enzym i munnen

Av: Prof. Dr. Marcel Wainwright, Mirala Clinic i Stockholm

Människan har länge känt till kopplingen mellan bakterier i munhålan och en lång lista av sjukdomar. Märkligt nog är inte denna kunskap spridd till allmänheten och många allmänläkare och specialister känner inte heller till kopplingen mellan munbakterier, de ämnen de producerar (endo- och exotoxiner) och kroniska infektioner. Med hjälp av ett enkelt salivtest kan läkaren på fem minuter testa om du har en infektion i munnen. Testet som kan liknas med ett graviditetstest visar om man är positiv eller negativ för infektionen.

Det är helt naturligt att vi har miljontals bakterier som lever i munnen likartad ett ekosystem, precis som vår matsmältning. Men om dåliga (patogena) bakterier tar över blir balansen förstörd och det kan skapa problem såsom infektioner i tandköttet eller i värsta fall tandavfall.

Varför behöver vi veta vad som händer i munnen?

1. Graviditet

Den genomsnittliga kvinnan mellan åldern 35-44 har en måttlig parodontit och de flesta gravida kvinnorna lider av tandköttsinflammation, som kan vara en tidig indikation på paradontit. Det har främst att göra med hormonförändringar som förekommer under graviditeten såväl som i klimakteriet. Om föräldrarna är friska kommer barnet med största sannolikhet också bli friskt. Det finns ett starkt samband mellan paradontit som kan leda till tidig födsel och undervikt hos barn. En man som lider av kraftig parodontit riskerar även att försvåra potensen att skaffa barn. I Tyskland rekommenderar tandläkarsamfunden DGP och DGZMK att blivande föräldrar genomgår en tandundersökning innan de försöker skaffa barn.

2. Diabetes

Diabetes typ 2 anses vara en välfärdssjukdom som är mycket vanlig i moderna i-länder. Diabetes typ 2 kan också påverkas av parodondit så det är viktigt att diabetespatienter bibehåller en god munhygien och går till tandläkaren regelbundet. Om en diabetespatient har paradontit blir vävnaden resistent mot insulin, vilket gör det svårt att kontrollera blodsockernivån. Den som lider av svår parodondit riskerar därför större chans att avlida. Tandläkare har därför ett stort ansvar att förhindra att detta inträffar och förmedla informationen till patienterna.

3. Reumatism

Hippokrates som levde cirka 460-370 f kr. har kallats läkekonstens fader. I sina första skrifter hävdade han att det bästa sättet att bota en reumatisk patient var att ”dra ut variga tänder”. Än i dag kan ett samband mellan reumatism och parodontit synas då varannan reumatismpatient lider av parodontit. Läkarna vet ännu inte vad som är orsaken, men vad som är klarlagt är att båda åkommorna triggar och påverkar varandra därför är rådet till patienten att få sina tänder undersökta. Studier har visat att en rengöring från en tandhygienist kraftigt minskar reumatiska symptom. Med detta klarlagt uppmanar organisationer till ett närmare samarbete mellan läkare och tandläkare för de patienter som är drabbade.

4. Hjärtat

Hjärtpatienter bör undersökas innan genomgår en tandundersökning för att undvika bakterieangrepp på hjärtat. t.ex. till synes friska, unga idrottare har dött och obduktionen har senare visat bakterier från munhålan som har transporterats till hjärtat. Personer med fortskriden parodontit lider 8,5 gånger högre risk att drabbas av en hjärtattack.

Så gör du testet: Genom ett litet salivprov kan testet avgöra om det finns en skadlig enzym som bland annat kopplas till parodontit. Enzymet kallas aMMP8 och är skadlig både för tandköttet och tandbenet. Läkaren tar provet och placerar det i en kromatograf, fem minuter senare visas resultatet. Testet finns nu i Skandinavien och kan utföras för 400 kronor.

 

Professor Dr. Marcel Wainwright.

Professor Wainwright är 47 år gammal och född i Tyskland. Han har studerat till tandläkare i tyska Aachen och har under 17 års tid varit med och drivit två privata tandvårdskliniker. År 2009 blev han professor vid universitetet Sevilla, i Spanien. Han är en världskänd föreläsare, har lett kurser i över 18 år och är gästprofessor på flera universitet. Han har publicerat mer än 50 artiklar i tandvetenskapliga tidskrifter. I december 2016 kommer han att öppna tandkliniken Mirala Clinic i Stockholm, tillsammans med sin partner Maria Gibsand. Professor Wainwright är specialiserad inom metallfri och estetisk tandvård, metallfria tandimplantat och inom skonsam ultraljudskirurgi.