Bone grafting 2018-02-14T16:30:27+00:00

  Project Description

  BONE GRAFTING

  I de fall där patienten inte har tillräcklig benmassa i käkbenet har vi möjlighet att bygga upp benet i både över- och underkäke. Det finns olika metoder för sk. bentransplantation och vid eventuella behov kommer du tillsammans med din tandläkare diskutera fram vilket alternativ som är aktuellt för just dig. Vi använder oss av icke-animaliska preparat, alltså istället för material som kommer från till exempel kor eller hästar använder vi oss av till exempel beta-tricalcium (B-TCP), hydroxiapatit (HA), patientens eget ben eller ben från benbanker. Utöver det använder vi oss även av patientens eget blod i koncentrerad form för att öka läkningsprocessen. Vi har mer än 15 års erfarenhet av den här typen av kirurgi och metod.
  BOKA TID
  RING OSS

  KIRURGI

  VÅRT MÅL

  Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.