Bridges2018-02-14T21:26:11+00:00

Project Description

BRIDGES

A bridge is an option when you need to replace several teeth. Bridges replace and fill the function of real/natural teeth.

MAKE AN APPOINTMEN
CALL US

PUBLIC DENTAL CARE

VÅRT MÅL

Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.