Crowns2018-02-14T21:24:46+00:00

Project Description

CROWNS

A crown is a nice solution for missing a tooth and completes the function of a proper tooth. You can have several crowns next to each other.

MAKE AN APPOINTMEN
CALL US

PUBLIC DENTAL CARE

VÅRT MÅL

Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.