Extraktion2018-02-14T20:28:11+00:00

Project Description

EXTRAKTION

Are you in need of extracting a tooth? We can help you with that, pain free and in a calm environment.

MAKE AN APPOINTMEN
CALL US

SURGERY

VÅRT MÅL

Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.