Laser2018-02-14T21:33:47+00:00

Project Description

LASER

We use in our clinic dental lasers to provide an effective and less painful treatment in terms of periodontal treatment (periodontitis treatment, gingivitis treatment) as well as in oral surgery and prosthetics. With dental laser we perform a less painful and bloodfree tissue surgery with reduced or even missing pain after the treatment.

Lasers with different wave length are used at MIRALA CLINIC for following treatments:
⦁ Vestibuloplasty
⦁ PTT (Photo Thermic Therapy) for periodontal treatment
⦁ Crown lengthening
⦁ Post surgical treatment of wounds (LLLT)
⦁ Laser Accupuncture

Herpes and Aphthae (ulcers) treatment

BOKA TID
RING OSS

VÅRT MÅL

Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.