Tear canals2018-02-14T21:16:13+00:00

Project Description

TEAR CANALS

We use Restylane for this treatment.
Restylane consists a unique gel od hyaluronic acid that is naturally found in the body. Restylane fills out wrinkles, lips and recreates volume. Restylane is well documented and a very safe product that can improve your natural, individual beauty.

MAKE AN APPOINTMEN
CALL US

RESTYLANE

VÅRT MÅL

Våra främsta mål är att förse patienten med högklassiga behandlingar under minimal smärta, att använda oss av biologiska genvägar och tillsammans med patienten lägga grunden för en hälsosam, fungerande kropp. På så sätt får vi förstklassiga resultat.